Arkitektur

V2

  • samarbeider med anerkjente arkitekter og har over tid utviklet en felles plattform for prosjektforståelse, hvilket gir effektive prosesser i alle faser av tomterealisering.
  • bruker mye energi i den kreative fasen for å finne rett tilnærming til de ulike prosjektene, vel vitende om at grundig forarbeid og kvalitetssikring er nøkkelen til et vellykket prosjekt.
  • utvikler bygg som tar hensyn til omgivelser samtidig som kvaliteter på den enkelte tomt fremheves ved riktige arkitektoniske valg.