Grunneier

V2 tilbyr:

  • Uforpliktende vurdering av muligheter på din eiendom.
  • Ulike arbeidsmodeller for eiendomsutvikling.
  • Fokus på stedlige kvaliteter og omgivelser.
  • Effektiv fremdrift i planarbeid og byggeprosess.
  • Genuin interesse for å skape gode bomiljø med riktig arkitektur.
  • Meget gunstige og fleksible avtaler for grunneier.

Ta kontakt med Atle Seljeskog

Telefon: 51 89 97 30 – Mobil: 906 54 993
atle@v2eiendom.no