Idsal Vest

Nye tomter på attraktive Idsal Vest.

Et langstrakt sjønært hytteområde som virkelig skiller seg fra mengden – med særegent naturmessig landskap og store tilliggende friområder. En gjennomtenkt plan ivaretar helheten i området, samtidig som stedlige kvaliteter på den enkelte tomt fremheves med riktig arkitektur. Idsal Vest har sol fra morgen til sent på kveld, med lang strandlinje som preges av naturskjønne omgivelser og lyse varme svaberg. En perle i Ryfylket.

  • Nøkkelferdige fritidshus
  • 2 parkplasser
  • Båtplass i opparbeidet bryggeanlegg
  • Innlagt vann og avløp
  • Enkel tilgjengelighet
  • Reisetid med bil fra Stavanger ca 1 time
  • Reisetid med båt fra Stavanger ca 15 minutter

Idsal idsal_ute_1 tegning_1_full hytteStue_stor