Idse

Utsolgt

Tomter i det tradisjonsrike hytteområdet ved Kjeksevåg på Idse. Kjeksevåg er et kjent og kjært feriested enkelt tilgjengelig fra Stavanger og Sandnes både med bil og egen båt. Vi kan nå tilby tomter med nøkkelferdig fritidsbolig, eller fleksibel leveransegrad tilpasset behov. Innlagt vann og avløp, båtplass ved opparbeidet brygge, samt 2 parkeringsplasser pr tomt. Området har flatt til lett skrånende terreng – hovedsakelig bestående av mark og spredt trevegetasjon – og ligger meget godt til rette for et feriested som ivaretar kvaliteter en ønsker på en fritidseiendom. Opparbeidelse av området er igangsatt.

  • Etablerte omgivelser
  • Solrike tomter
  • Utsikt
  • Nærhet til sjø, badestrand og båtplasser

Kjeksevaag

Idse_Kjeksevaag2

idse3f

hestehov