Om V2

V2 Eiendom er et selskap med fokus på verdiskapning innenfor eiendomsmarkedet i Rogaland/sørvest landet. Å kunne identifisere eiendommens muligheter krever erfaring, aller helst selvopplevd. Med 20 års erfaring fra bransjen og nært samarbeid med velrenommerte aktører, har vi den nødvendige kunnskap som kreves for å utvikle muligheter i riktig retning.

V2 skal ha en dynamisk og innovativ forretningsmodell som sikrer høy konkurranseevne i markedet – og ikke minst fleksibilitet overfor grunneiere.

Vi skal ha omtanke for omgivelser, samtidig som vi skal tørre å tenke nytt og annerledes og være åpne for nye trender. V2 er på mange måter langt mer enn A4.