Regulering

Lang erfaring med reguleringsarbeid gir den nødvendige trygghet og kunnskap som må til for å ha gjennomføringsevne i planarbeid. Rett tilnærming og formidlingsevne til de mange involverte i planprosesser kan være helt avgjørende for realisering av prosjekt, og ingenting kan overlates til tilfeldighetene.

Vi vet at reguleringsplanarbeid er krevende og vi vet hvordan vi skal lykkes.

Det er vårt overordnede mål å arbeide frem planer som implementerer eiendommens helhetlige potensial, samtidig som stedlige kvaliteter bevares og fremheves ved riktige planmessige valg.