Tomter
velg modell

Idsal vest

Idsal Vest ligger sentralt i Ryfylke og kan by på noe for envher smak – både til lands og til vanns.
BELIGGENHET:
IDSAL I STRAND KOMMUNE
Festetomt:
CA. 1 MÅL
Tillatt byggeareal:
90 M2 TBYA MED TILLEGG AV 2. ETG.
Leveringsgrad:
FLEKSIBEL
Parkeringsplasser:
2 STK. PR. TOMT
Båtplass

1 STK. PR. TOMT MULIGHET FOR SJØBOD VED BÅTPLASS
INNLAGT VANN OG AVLØP
REISETID MED BIL FRA STAVANGER CA. 1 T. FRA SANDNES 45 MIN.
MED EGEN BÅT FRA STAVANGER CA. 15 MIN.

Et langstrakt sjønært hytteområde som virkelig skiller seg fra mengden – med særegent naturmessig landskap og store tilliggende friområder. En gjennomtenkt plan ivaretar helheten i området, samtidig som stedlige kvaliteter på den enkelte tomt fremheves med riktig arkitektur. Idsal Vest har sol fra morgen til sent på kveld, med lang strandlinje som preges av naturskjønne omgivelser og lyse varme svaberg. En perle i Ryfylke.

Idse

På Idse har vi tomter i det tradisjonsrike hytteområdet ved Kjeksevåg. Det er et kjent og kjært feriested enkelt tilgjengelig fra Stavanger og Sandnes både med bil og egen båt.
BELIGGENHET:
Festetomt
Tillatt byggeareal
Leveringsgrad
Parkeringsplasser
Båtplass
Vi kan nå tilby tomter med nøkkelferdig fritidsbolig, eller fleksibel leveransegrad tilpasset behov. Innlagt vann og avløp, båtplass ved opparbeidet brygge, samt 2 parkeringsplasser pr tomt. Området har flatt til lett skrånende terreng – hovedsakelig bestående av mark og spredt trevegetasjon – og ligger meget godt til rette for et feriested som ivaretar kvaliteter en ønsker på en fritidseiendom. Opparbeidelse av området er igangsatt.
Tomter